UNESCO Chair

for Clean and Renewable Energies

Islamic Republic of Iran

کرسی یونسکو برای

انرژیهای پاک و جایگزین

جمهوری اسلامی ایران

سازمان آموزشی ،

علمی و فرهنگی

سازمان ملل متحد

(یونسکو)

مقالات

مقالات (5)

"بررسی انرژی های خورشیدی، تجربه کشورهای مختلف و ایران و اثراتشان بر دی اکسید کربن" بررسی کلی رشد و توسعه فناوری فوتو ولتائیک بسیار پویا است و بین هر دو کشور مختلف تفاوت زیادی دیده می شود. انرژی فوتو ولتائیک قابل ارزیابی در جهان بیش از 303 گیگاوات ارزیابی می شود. یعنی برای 1.8 % نیاز انرژی جهان کفایت می کند. 3 کشور برتر توسعه دهنده در سال 2016 به ترتیب چین، ایالات متحده و هند بوده اند. در حال حاضر 24 کشور در سر تا سر جهان با ظرفیت تولید بیش از 1 گیگاوات با استفاده از فوتو ولتائیک وجود دارند و در سال 2016 کشورهای استرالیا، شیلی و آفریقای جنوبی وارد این گروه شده اند. در هندوراس اکنون…
طراحی و بهینه سازی : نونگار پردازش