UNESCO Chair

for Clean and Renewable Energies

Islamic Republic of Iran

کرسی یونسکو برای

انرژیهای پاک و جایگزین

جمهوری اسلامی ایران

سازمان آموزشی ،

علمی و فرهنگی

سازمان ملل متحد

(یونسکو)

ارائه برنامه اقدامات اجرایی در واحد علوم و تحقیقات بمنظور پیاده سازی مدیریت سبز در راستای اهداف دانشگاه سبز در حوزه انرژی های تجدیدپذیر:

 

  • خورشیدی کردن پایه چراغ های بلوار پنج کیلومتری واحد به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی

 

  • اجرای سیستم های فتوولتاییک در ایستگاه های اتوبوس به منظور تامین انرژی برق مورد نیاز ایستگاه های اتوبوس در داخل واحد علوم و تحقیقات

 

  • تجهیز ساختمان های واحد به سیستم آبگرمکن های خورشیدی

 

  • نوسازی نیروگاه خورشیدی با ظرفیت اسمی KW 12 در واحد و اقدامات لازم جهت بهره برداری از آن

 

  • ارائه برنامه پیاده سازی سیستم زمین گرمایی جهت تامین انرژی یکی از ساختمان های واحد علوم و تحقیقات

 

  • همکاری با دانشکده محیط زیست و انرژی بمنظور توسعه رشته انرژی های تجدیدپذیر

 

  • انجام اقدامات لازم جهت راه اندازی رشته مهندسی انرژی در سطح کارشناسی

 

  • توسعه به کارگیری انرژی های پاک و تجدیدپذیر در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی با هماهنگی سازمان مرکزی به منظور حرکت در راستای اجرایی نمودن اهداف دانشگاه سبز

 

  • انعقاد تفاهم نامه دانشکده محیط زیست و انرژی با بانک شهر با هدف خورشیدی کردن شعب بانک شهر

 

طراحی و بهینه سازی : نونگار پردازش